Normale openingstijden:

Horeca: voor feesten, vergaderingen en evenementen gelden geen specifieke openingstijden.

Onze squashbanen:

Maandag t/m vrijdag        19.00 – 23.00 uur

Zaterdag                               10.00 – 15.30 uur (alleen op reservering!)

Zondag                                 10.00 – 13.00 uur (alleen op reservering!)

In overleg met de directie kan er incidenteel buiten de openingstijden gespeeld worden.
Zonder reserveringen kan het centrum gesloten zijn!

BIJZONDERE TIJDEN:

tijdens de zomervakantie van zaterdag 11 juli t/m zondag 23 augustus kan er gesquasht worden op:

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00 – 23.00 uur

Af en toe openen wij ons terras voor een door ons georganiseerd evenement of een drankje en een lekkere snack.
Zie hier of ons terras geopend is!

Het is woensdag 15:25Terras GESLOTEN

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Voorwaarden en huisregels Sieben Recreatie bv, De Stok 4, Recreatiepark De Stok, Roosendaal

– Al onze offertes en aanbiedingen kunnen wijzigen bij structurele prijscorrecties of indexeringen
– Een optie op een datum is vrijblijvend tot zich een tweede gegadigde meldt die meteen wil boeken. Op dat moment moet de optie-houder beslissen over wel of niet doorgaan van zijn evenement
– Annulering van een definitief geboekt evenement is kosteloos tot 1 maand vóór de datum. Als er andere gegadigden voor de betreffende datum waren, wordt bij annulering tussen 30 en 7 dagen voor het evenement een compensatie voor winstderving in rekening gebracht. Bij een nog latere annulering komen daar de kosten bij voor inkoop van bederfelijke artikelen en eventuele verplichtingen voortvloeiend uit bestelde artikelen, huurobjecten, artiesten en personeelsleden.
– Is er sprake van een verplaatsing van de datum, dan wordt het voorgaande zo coulant mogelijk toegepast. Wordt de datum alsnog opgevuld dan vervallen alle claims
– U kunt de kosten van annulering verzekeren bij (tel. 0165 522 005), waarbij u rekening moet houden met een premie van ± 10% van het te verzekeren bedrag
– Onze facturen hebben een betalingstermijn van 7 dagen en zijn gebaseerd op het laatst doorgegeven aantal gasten.
– Onze fraaie buitenlocatie bestaat uit natuur en een daarop aangepaste inrichting met hoogteverschillen en ruw, ongeverfd hout (hars!). De gasten dienen daar rekening mee te houden; Sieben is niet aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende schade. De locatie wordt gedeeld met andere gebruikers/eigenaren en is dientengevolge geen speeltuin. Dat betekent dat er niet met boomtakken, stenen of andere attributen gebouwd of gegooid mag worden.
– Gebruik van zeep- en confetti kanonnen/ballonnen is nergens toegestaan. Versieringen mogen alleen in overleg en met toestemming van Sieben worden aangebracht. In principe dient u deze ook zelf weer te verwijderen. Hieruit voortvloeiende extra schoonmaakkosten en/of schade kan in rekening worden gebracht. Versieringen moeten brandwerend dan wel vertragend zijn. U doet er verstandig aan uw ceremoniemeester op de hoogte te brengen van dit reglement.
– Alle avondfeesten duren tot 01.00 uur. Dan gaat de bar dicht en muziek uit. We zijn gehouden aan de wettelijk normen t.a.v. toegestane geluidvolumes in onze feestruimten. Op aangeven van de plaatselijke autoriteiten kan het muziekniveau vanaf 23.00 uur aangepast moeten worden.
– Wij schenken geen alcohol aan gasten onder 18 jaar. Indien jongelui betrapt worden met zelf meegebrachte alcoholische dranken kan Sieben Recreatie het evenement beëindigen.
– Bij spel-arrangementen dienen de aanwijzingen van de spelleiders strikt opgevolgd te worden. Ongeoorloofd gedrag bij kanovaren, buks- en boogschieten, darten, jeu de boules, squash e.d. kan gevaar opleveren, waarvoor geen aansprakelijkheid wordt geaccepteerd. Dat geldt ook voor activiteiten die elders in het recreatiepark worden gedaan. Niet opvolgen van de aanwijzingen en regels kan tot gevolg hebben dat de betreffende activiteit wordt gestaakt.
– In het geval van calamiteiten en/of andere onvoorziene omstandigheden waardoor het evenement niet door kan gaan, zal Sieben al het mogelijke doen om in goed overleg een vervangende locatie te vinden. Schadeclaims worden op voorhand niet geaccepteerd.
– Sieben Recreatie is geen restaurant. Op basis van uw wensen worden buffetten, BBQ’s of andere arrangementen gemaakt of besteld. Voor afwijkende individuele voorkeuren, dieetwensen of allergieën kan een meerprijs in rekening worden gebracht.
– Sieben is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van externe cateraars

Alleen de meest actuele versie van dit reglement is geldig; 7-9-2019

Contact opnemen